DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG LT LIÊN KẾT NINH THUẬN (2018-2020)

Thứ hai - 30/11/2020 10:14
Danh sách công nhận tốt nghiệp lớp CĐ Điều dưỡng liên thông liên kết Ninh Thuận (2018-2020)
HỌ VÀ TÊN GIỚI NGÀY SINH NƠI SINH Xếp loại Số hiệu Số vào sổ
NGÔ NGỌC CHÂU ÂN NỮ 06/02/1990 Ninh Thuận KHÁ A.000563 YPYA200364
DƯƠNG NGỌC ÂN NỮ 23/10/1980 Ninh Thuận KHÁ A.000564 YPYA200365
ĐẶNG THỊ HỒNG DÀNG NỮ 10/09/1991 Ninh Thuận KHÁ A.000565 YPYA200366
VÕ THỊ THÚY DIỄM NỮ 17/12/1990 Ninh Thuận KHÁ A.000566 YPYA200367
ĐẠO THỊ MỸ HẢI NỮ 19/05/1986 Ninh Thuận KHÁ A.000567 YPYA200368
NGUYỄN THỊ HẠNH NỮ 10/10/1990 Ninh Thuận KHÁ A.000568 YPYA200369
LÊ THỊ BÍCH HẠNH NỮ 23/09/1990 Ninh Thuận KHÁ A.000569 YPYA200370
CHÂU NỮ HỒNG HOA NỮ 12/09/1986 Ninh Thuận KHÁ A.000570 YPYA200371
VÕ THANH HÒA NAM 02/03/1986 Ninh Thuận KHÁ A.000571 YPYA200372
VÕ THỊ THU HƯƠNG NỮ 04/08/1990 Ninh Thuận KHÁ A.000572 YPYA200373
VẠN THỊ NĂNG XUÂN HƯƠNG NỮ 19/01/1991 Ninh Thuận TRUNG BÌNH A.000573 YPYA200374
NGUYỄN THỊ NHƯ HUY NỮ 06/05/1989 Ninh Thuận KHÁ A.000574 YPYA200375
NGÔ THỊ NHƯ HUYỀN NỮ 16/07/1992 Ninh Thuận KHÁ A.000575 YPYA200376
NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN NỮ 09/04/1988 Ninh Thuận KHÁ A.000576 YPYA200377
HỒ BẢO KHÁNH NAM 25/11/1992 Ninh Thuận KHÁ A.000577 YPYA200378
ĐÀNG THỊ LÁ NỮ 15/07/1985 Ninh Thuận KHÁ A.000578 YPYA200379
TÀI NỮ TUYẾT LAM NỮ 01/01/1990 Ninh Thuận KHÁ A.000579 YPYA200380
NGÔ THỊ PHƯƠNG MAI NỮ 25/01/1989 Ninh Thuận GIỎI A.000580 YPYA200381
LƯU THỊ YẾN MI NỮ 05/04/1993 Ninh Thuận KHÁ A.000581 YPYA200382
HỒ THỊ MÙI NỮ 24/06/1989 Nghệ An KHÁ A.000582 YPYA200383
NGUYỄN HOÀNG TIỂU MY NỮ 27/05/1988 Ninh Thuận KHÁ A.000583 YPYA200384
NGUYỄN THỊ Y NHUNG NỮ 02/12/1993 Ninh Thuận KHÁ A.000584 YPYA200385
NGUYỄN THỊ TÚ OANH NỮ 10/06/1991 Hà Tĩnh KHÁ A.000585 YPYA200386
TRƯỢNG THỊ NGỌC OANH NỮ 10/12/1988 Ninh Thuận KHÁ A.000586 YPYA200387
NGUYỄN THỊ VÂN OANH NỮ 06/12/1992 Ninh Thuận KHÁ A.000587 YPYA200388
LÊ THỊ KIM PHƯƠNG NỮ 11/09/1991 Ninh Thuận TRUNG BÌNH A.000588 YPYA200389
MAI XUÂN PHƯƠNG NAM 21/12/1994 Ninh Thuận KHÁ A.000589 YPYA200390
TRƯƠNG THỊ KIM PHƯỢNG NỮ 01/01/1984 Quảng Nam KHÁ A.000590 YPYA200391
HÁN NỮ HỒNG QUI NỮ 20/05/1991 Ninh Thuận TRUNG BÌNH A.000591 YPYA200392
VŨ ĐÌNH SƠN NAM 27/08/1993 Bình Thuận KHÁ A.000592 YPYA200393
NGUYỄN THỊ HỒNG SƯƠNG NỮ 07/03/1992 Ninh Thuận KHÁ A.000593 YPYA200394
TRƯỢNG TẤN NAM 14/10/1986 Ninh Thuận KHÁ A.000594 YPYA200395
MÃ THỊ THU THẢO NỮ 26/10/1990 Ninh Thuận KHÁ A.000595 YPYA200396
PHAN VĂN THIỆN NAM 12/07/1990 Ninh Thuận KHÁ A.000596 YPYA200397
THUẬN THỊ THỌ NỮ 28/09/1986 Ninh Thuận KHÁ A.000597 YPYA200398
NGUYỄN THỊ BÍCH THOẠI NỮ 25/05/1990 Ninh Thuận KHÁ A.000598 YPYA200399
DƯƠNG THỊ MINH THƯ NỮ 11/07/1986 Ninh Thuận KHÁ A.000599 YPYA200400
QUẢNG THỊ XUÂN THÙY NỮ 12/12/1984 Ninh Thuận KHÁ A.000600 YPYA200401
PHAN HUỲNH DIỄM TIÊN NỮ 22/06/1991 Ninh Thuận KHÁ A.000601 YPYA200402
ĐÀO THỊ NGỌC TRÀ NỮ 08/06/1991 Ninh Thuận KHÁ A.000602 YPYA200403
NGUYỄN NGỌC QUỲNH TRÂM NỮ 11/03/1991 Ninh Thuận KHÁ A.000603 YPYA200404
LỤC NGÔ HUYỀN TRÂN NỮ 14/03/1996 Ninh Thuận KHÁ A.000604 YPYA200405
LÊ DOÃN TUÂN NAM 19/06/1981 Nghệ An TRUNG BÌNH A.000605 YPYA200406
LÊ THỊ CẨM VÂN NỮ 28/10/1990 Ninh Thuận KHÁ A.000606 YPYA200407
PHAN TƯỜNG VI NỮ 25/10/1991 Ninh Thuận KHÁ A.000607 YPYA200408
ĐINH THÀNH VŨ NAM 15/12/1992 Ninh Thuận KHÁ A.000608 YPYA200409
VẠN XUÂN QUỲNH VƯƠNG NAM 17/03/1984 Ninh Thuận KHÁ A.000609 YPYA200410
DƯƠNG THỊ NHƯ Ý NỮ 13/07/1991 Ninh Thuận KHÁ A.000610 YPYA200411
VŨ THỊ YẾN NỮ 26/08/1989 Hải Hưng KHÁ A.000611 YPYA200412
NGÔ THỊ NHƯ AN NỮ 07/03/1990 Ninh Thuận GIỎI A.000612 YPYA200413
DƯƠNG NỮ CHIÊU ANH NỮ 12/11/1990 Ninh Thuận KHÁ A.000613 YPYA200414
NGUYỄN TRỌNG BẰNG NAM 12/08/1990 Bình Thuận TRUNG BÌNH A.000614 YPYA200415
TRỊNH QUỐC CƯỜNG NAM 29/12/1988 Ninh Thuận KHÁ A.000615 YPYA200416
NGUYỄN THỊ HỒNG ĐIỆP NỮ 17/02/1988 Ninh Thuận KHÁ A.000616 YPYA200417
HUỲNH THỊ THI DIỆU NỮ 17/03/1990 Ninh Thuận KHÁ A.000617 YPYA200418
NGUYỄN THỊ THU HÀ NỮ 20/10/1989 Quảng Ngãi KHÁ A.000618 YPYA200419
PHAN THỊ THÚY HẰNG NỮ 21/04/1993 Nghệ An KHÁ A.000619 YPYA200420
HỒ THỊ HẠNH NỮ 05/05/1990 Ninh Thuận KHÁ A.000620 YPYA200421
NGUYỄN THỊ HẠNH NỮ 08/03/1991 Thanh Hóa GIỎI A.000621 YPYA200422
NGUYỄN THỊ THÚY HẬU NỮ 15/03/1989 Ninh Thuận KHÁ A.000622 YPYA200423
LÊ THỊ TUYẾT HOA NỮ 06/03/1975 Đà Nẵng GIỎI A.000623 YPYA200424
LÊ THỊ KIM HUỆ NỮ 28/02/1997 Ninh Thuận KHÁ A.000624 YPYA200425
KIỀU THỊ KIM KHOA NỮ 10/10/1989 Ninh Thuận KHÁ A.000625 YPYA200426
NGUYỄN THỊ NGỌC LAI NỮ 07/03/1992 Ninh Thuận KHÁ A.000626 YPYA200427
BÙI THỊ THU LAN NỮ 06/01/1989 Ninh Thuận KHÁ A.000627 YPYA200428
HUỲNH THỊ HUYỀN LINH NỮ 21/05/1991 Ninh Thuận KHÁ A.000628 YPYA200429
TRƯƠNG THỊ DIỆU LOAN NỮ 17/09/1990 Ninh Thuận KHÁ A.000629 YPYA200430
NGUYỄN XUÂN LUÂN NAM 20/02/1994 Ninh Thuận KHÁ A.000630 YPYA200431
TRẦN HỒNG NGỌC MINH NỮ 15/08/1990 Ninh Thuận KHÁ A.000631 YPYA200432
NGUYỄN THỊ THU NGA NỮ 28/09/1993 Ninh Thuận KHÁ A.000632 YPYA200433
HỒ THỊ YẾN NHI NỮ 18/04/1995 TP. HCM KHÁ A.000633 YPYA200434
TRẦN THỊ NHI NỮ 09/09/1985 Ninh Thuận KHÁ A.000634 YPYA200435
BÙI THỊ YẾN NHƯ NỮ 06/07/1993 Ninh Thuận KHÁ A.000635 YPYA200436
LÊ THỊ DIỄM PHÚC NỮ 20/02/1990 Ninh Thuận KHÁ A.000636 YPYA200437
NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC NỮ 25/12/1997 Ninh Thuận KHÁ A.000637 YPYA200438
LƯƠNG THỊ THANH PHƯƠNG NỮ 02/01/1989 Ninh Thuận KHÁ A.000638 YPYA200439
HOÀNG THỊ PHƯƠNG NỮ 16/07/1989 Nghệ An KHÁ A.000639 YPYA200440
NGUYỄN THỊ QUYÊN NỮ 11/07/1994 Nghệ An KHÁ A.000640 YPYA200441
ĐỔNG THỊ KIM SÁNG NỮ 25/04/1980 Ninh Thuận KHÁ A.000641 YPYA200442
TRƯỢNG THỊ SEN NỮ 21/12/1988 Ninh Thuận KHÁ A.000642 YPYA200443
NGUYỄN THỊ THẢO NỮ 12/08/1982 Ninh Thuận KHÁ A.000643 YPYA200444
PHAN THỊ NHƯ THƠ NỮ 08/02/1996 Ninh Thuận KHÁ A.000644 YPYA200445
HỨA BẢO THÔNG NAM 24/03/1986 Ninh Thuận TRUNG BÌNH A.000645 YPYA200446
PHAN THỊ ANH THƯ NỮ 12/06/1992 Ninh Thuận KHÁ A.000646 YPYA200447
VÕ NGUYỄN THỊ HƯƠNG THƯ NỮ 30/11/1996 Ninh Thuận KHÁ A.000647 YPYA200448
NGƯ THỊ THANH THÙY NỮ 28/04/1986 Ninh Thuận KHÁ A.000648 YPYA200449
NGUYỄN TRẦN THANH THỦY NỮ 03/04/1989 Ninh Thuận KHÁ A.000649 YPYA200450
PHÙNG THỊ ĐAN THY NỮ 20/12/1980 Ninh Thuận KHÁ A.000650 YPYA200451
HỒ THỊ TÍNH NỮ 14/06/1992 Ninh Thuận KHÁ A.000651 YPYA200452
QUẢNG THỊ NHƯ TRANG NỮ 12/06/1981 Ninh Thuận KHÁ A.000652 YPYA200453
TRẦN THỊ NGỌC TRANG NỮ 08/04/1993 Ninh Thuận KHÁ A.000653 YPYA200454
DƯƠNG THỊ THANH VÂN NỮ 16/02/1990 Ninh Thuận KHÁ A.000654 YPYA200455
NGUYỄN THỊ VÂN NỮ 04/10/1988 Thanh Hóa GIỎI A.000655 YPYA200456
NGUYỄN THỊ THANH VÂN NỮ 26/11/1992 Ninh Thuận KHÁ A.000656 YPYA200457
TRẦN THỊ VỊ NỮ 03/01/1988 Thanh Hóa KHÁ A.000657 YPYA200458
VĂN THỊ THẢO VY NỮ 24/09/1983 Ninh Thuận KHÁ A.000658 YPYA200459
TRẦN THỊ KIM XUÂN NỮ 14/08/1988 Ninh Thuận KHÁ A.000659 YPYA200460

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây