Ban giám hiệu

    BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ YÊN

              - Địa chỉ: 270 Trần Hưng Đạo, Phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

              - Điện thoại: 057.3823547   Fax: 057.823547

              - Website: www.ypy.edu.vn

              - Email: truongytepy@gmail.com

      

Hiệu trưởng: BSCKII. BÙI TRẦN NGỌC

Điện thoại CQ: 0573.826086

Điện thoại Di động:

Địa chỉ Email:
-----------------------------------------------------------

Phó Hiệu trưởng: DSCKI. PHAN TẤT HÒA

Điện thoại CQ: 0573.820741

Điện thoại Di động:

Điện thoại Email: tathoapy@gmail.com

--------------------------------------------------------

Phó Hiệu trưởng: BSCKI. LÊ VĂN PHẤT

Điện thoại CQ: 0573.826075

Điện thoại Di động:

Địa chỉ Email: levanphat4@gmail.com

 

 

Chức năng - Nhiệm vụ

Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên

I. HIỆU TRƯỞNG: BSCKII. Bùi Trần Ngọc

1. Chức trách

Hiệu trưởng là người đứng đầu nhà trường, lãnh đạo toàn diện và trực tiếp các nhiệm vụ của trường, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và trước pháp luật về mọi hoạt động của nhà trường.

Hiệu trưởng quản lý nhà trường theo chế độ thủ trưởng và nguyên tắc tập trung dân chủ.

2. Nhiệm vụ

- Chủ tài khoản.

- Phụ trách chung các công tác trong toàn trường.

- Phụ trách Chiến lược phát triển nhà trường.

- Phụ trách công tác kế hoạch, tài chính; cơ sở vật chất, thiết bị toàn Trường.

- Phụ trách các hoạt động hợp tác đối ngoại, hợp tác quốc tế.

- Phụ trách các dự án: xây dựng trường, đào tạo.

- Phụ trách công tác tuyển sinh và thi tốt nghiệp các hệ đào tạo theo cơ chế Hội đồng.

II. CÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG

         A. Chức trách

 - Các Phó Hiệu trưởng là người giúp việc cho Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong việc tổ chức, quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công.

- Thay mặt Hiệu trưởng giải quyết những nhiệm vụ, những công việc được Hiệu trưởng ủy quyền khi Hiệu trưởng đi vắng; lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo mảng công việc được phân công.

         B. Nhiệm vụ của các Phó Hiệu trưởng

1. Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo: DSCKI. Phan Tất Hòa

- Phụ trách công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo của các hệ đào tạo.

- Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng.

- Phụ trách các chương trình liên kết đào tạo, rà soát đổi mới mục tiêu chương trình đào tạo, xây dựng các phòng mô phỏng thực hành,….

- Phụ trách Phòng Đào tạo –Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục.

- Phụ trách quản lý về chuyên môn đối với 9 bộ môn.

- Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng phân công.

2. Phó Hiệu trưởng phụ trách TC-HC: BS CKI. Lê Văn Phất

- Phó chủ tài khoản.  

- Phụ trách công tác hành chính, chế độ chính sách, bảo hiểm và các quy định, quy chế nội bộ.

- Phụ trách công tác quản lý tài sản, đất đai; công tác an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; công tác đời sống, y tế, vệ sinh, cảnh quan môi trường.

- Phụ trách công tác Tổ chức viên chức, thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức, nhân viên.

- Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra.

- Phụ trách các đoàn thể quần chúng.

- Phụ trách công tác HSSV; công tác văn thể.     

- Phụ trách công nghệ thông tin trong toàn Trường; công tác tuyên truyền, quảng bá.

- Phụ trách phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng công tác Chính trị - Học sinh, Sinh viên, phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng phân công.

III. SINH HOẠT CHÍNH QUYỀN CỦA BAN GIÁM HIỆU

         1. Hiệu trưởng: Bùi Trần Ngọc sinh hoạt với Phòng Kế hoạch - Tài chính.

          2. Phó Hiệu trưởng Phan Tất Hòa sinh hoạt với Phòng Đào tạo – Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế và phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục.

          3. Phó Hiệu trưởng Lê Văn Phất sinh hoạt với phòng Tổ chức – Hành chính  và Công tác Chính trị - Học sinh, Sinh viên. 

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây