QĐ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐIỀU DƯỠNG VÀ DƯỢC KHÓA 2020 - 2023

Thứ hai - 01/01/2024 19:51
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐIỀU DƯỠNG VÀ DƯỢC KHÓA 2020 - 2023
QĐ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐIỀU DƯỠNG VÀ DƯỢC KHÓA 2020 - 2023
QUYẾT ĐỊNH SỐ 161/QĐ-CĐYT NGÀY 24/11/2023 CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY K7 KHÓA 2020 - 2023
STT Tốt nghiệp cao đẳng Cho Số hiệu Số vào sổ
1 ĐIỀU DƯỠNG Trần Kim Hà Giang A.001534 YPYA230140
2 ĐIỀU DƯỠNG Nguyễn Thị Thu Trinh A.001535 YPYA230141
3 ĐIỀU DƯỠNG Trà Thị Thúy Hiền A.001536 YPYA230142
4 ĐIỀU DƯỠNG Ksor Ngứ A.001537 YPYA230143
5 ĐIỀU DƯỠNG Hà Thị Thanh Trúc A.001538 YPYA230144
6 ĐIỀU DƯỠNG Hồ Thị Bích Ly A.001539 YPYA230145
7 ĐIỀU DƯỠNG Nguyễn Minh Tiến A.001540 YPYA230146
8 ĐIỀU DƯỠNG Lê Thị Mỹ Linh A.001541 YPYA230147
9 ĐIỀU DƯỠNG Trần Thị Như Quỳnh A.001542 YPYA230148
10 ĐIỀU DƯỠNG Hoàng Thị Anh A.001543 YPYA230149
11 ĐIỀU DƯỠNG Nguyễn Trà My A.001544 YPYA230150
12 ĐIỀU DƯỠNG Mai Thị Như Phúc A.001545 YPYA230151
13 ĐIỀU DƯỠNG Trần Thị Linh Chi A.001546 YPYA230152
14 ĐIỀU DƯỠNG Ngô Hồ Thái Phương A.001547 YPYA230153
15 ĐIỀU DƯỠNG Cao Kiều Oanh A.001548 YPYA230154
16 ĐIỀU DƯỠNG Nguyễn Hoàng Nhi A.001549 YPYA230155
17 ĐIỀU DƯỠNG Lê Thị Kim Tiên A.001550 YPYA230156
18 ĐIỀU DƯỠNG Nguyễn Thị Quyên A.001551 YPYA230157
19 ĐIỀU DƯỠNG Nguyễn Thị Luyến A.001552 YPYA230158

----------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH SỐ 162/QĐ-CĐYT NGÀY 24/11/2023 CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CHÍNH QUY K7 KHÓA 2020 - 2023
STT Tốt nghiệp cao đẳng Cho Số hiệu Số vào sổ
1 DƯỢC Lê Thị Ngọc Châu A.001553 YPYA230159
2 DƯỢC Trần Thị Kim Chi A.001554 YPYA230160
3 DƯỢC Phan Thanh Duy A.001555 YPYA230161
4 DƯỢC Nguyễn Thị Duyên A.001556 YPYA230162
5 DƯỢC Đỗ Quốc Hà A.001557 YPYA230163
6 DƯỢC Ngô Trương Minh Hải A.001558 YPYA230164
7 DƯỢC Lê Thị Thúy Hạnh A.001559 YPYA230165
8 DƯỢC Tạ Thị Kim Huệ A.001560 YPYA230166
9 DƯỢC Lê Thị Thanh Huyền A.001561 YPYA230167
10 DƯỢC TrầnThị Kim Liên A.001562 YPYA230168
11 DƯỢC Trương Phụng Nguyễn A.001563 YPYA230169
12 DƯỢC So Thị Nhạc A.001564 YPYA230170
13 DƯỢC Ngô Thị Hồi Phúc A.001565 YPYA230171
14 DƯỢC Mạnh Xuân Phương A.001566 YPYA230172
15 DƯỢC Trương Thị Ngọc Quý A.001567 YPYA230173
16 DƯỢC Thái Thị Thanh Quyền A.001568 YPYA230174
17 DƯỢC Nguyễn Thị Đức Sởn A.001569 YPYA230175
18 DƯỢC Bùi Thị Phương Thảo A.001570 YPYA230176
19 DƯỢC Cao Thị Thanh Thảo A.001571 YPYA230177
20 DƯỢC Nguyễn Hoàng Minh Thư A.001572 YPYA230178
21 DƯỢC Lê Nam Trâm A.001573 YPYA230179
22 DƯỢC Hồ Lê Vương Trinh A.001574 YPYA230180
23 DƯỢC Trương Mộng Đoan Trinh A.001575 YPYA230181
24 DƯỢC Trương Thị Mỹ Uyên A.001576 YPYA230182
25 DƯỢC Nguyễn Huy Vũ A.001577 YPYA230183
26 DƯỢC Đào Tấn Xuân A.001578 YPYA230184
27 DƯỢC Phan Phúc Yên A.001579 YPYA230185
28 DƯỢC Lê Thanh Thảo Yến A.001580 YPYA230186
29 DƯỢC Lê Kim Yến A.001581 YPYA230187
30 DƯỢC Trần Thị Dịu A.001582 YPYA230188
31 DƯỢC Thân Lê Bảo Dung A.001583 YPYA230189
32 DƯỢC Đỗ Khánh Duy A.001584 YPYA230190
33 DƯỢC Thái Nguyễn Hoài Duy A.001585 YPYA230191
34 DƯỢC Nguyễn Bão Hân A.001586 YPYA230192
35 DƯỢC Hving Quỳnh H Hương A.001587 YPYA230193
36 DƯỢC Huỳnh Ngọc Như Huyền A.001588 YPYA230194
37 DƯỢC Nguyễn Thị Mỹ Linh A.001589 YPYA230195
38 DƯỢC Dương Thị Kim Lý A.001590 YPYA230196
39 DƯỢC Trần Thị Mỹ Mi A.001591 YPYA230197
40 DƯỢC Nguyễn Trần Anh Nguyên A.001592 YPYA230198
41 DƯỢC Đỗ Thị Phi A.001593 YPYA230199
42 DƯỢC Nguyễn Hồng Phúc A.001594 YPYA230200
43 DƯỢC Đào Thị Kim Sáng A.001595 YPYA230201
44 DƯỢC Nguyễn Khánh Toàn A.001596 YPYA230202
45 DƯỢC Nguyễn Quốc Thái A.001597 YPYA230203
46 DƯỢC Nguyễn Ngọc Thư A.001598 YPYA230204
47 DƯỢC Trương Hà Uyên A.001599 YPYA230205
48 DƯỢC Nguyễn Thị Thành Lại A.001600 YPYA230206
49 DƯỢC Nguyễn Thị Kiều Nhân A.001601 YPYA230207

----------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH SỐ 163/QĐ-CĐYT NGÀY 24/11/2023 CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP K5 KHÓA 2021 - 2023
STT Tốt nghiệp cao đẳng Cho Số hiệu Số vào sổ
1 DƯỢC Phạm Thị Bé A.001602 YPYA230208
2 DƯỢC Triệu Thị Hà A.001603 YPYA230209
3 DƯỢC Trần Thị Lưu Hồng A.001604 YPYA230210
4 DƯỢC Nguyễn Bảo Huy A.001605 YPYA230211
5 DƯỢC Nguyễn Thị Diễm Hương A.001606 YPYA230212
6 DƯỢC Nguyễn Thị Mỹ Kim A.001607 YPYA230213
7 DƯỢC Võ Thị Lam A.001608 YPYA230214
8 DƯỢC Lê Thị Trúc Lam A.001609 YPYA230215
9 DƯỢC Ngô Thị Mỹ Lệ A.001610 YPYA230216
10 DƯỢC Nguyễn Thị Quỳnh Liên A.001611 YPYA230217
11 DƯỢC Trần Thị Liễu A.001612 YPYA230218
12 DƯỢC Huỳnh Thị Mỹ Mai A.001613 YPYA230219
13 DƯỢC Dương Thị Tố Nga A.001614 YPYA230220
14 DƯỢC Phạm Thị Kim Ngân A.001615 YPYA230221
15 DƯỢC Nguyễn Thị Thái Nguyên A.001616 YPYA230222
16 DƯỢC Nguyễn Thị Hoài Như A.001617 YPYA230223
17 DƯỢC Đỗ Thị Kim Oanh A.001618 YPYA230224
18 DƯỢC Nguyễn Thị Phượng A.001619 YPYA230225
19 DƯỢC Nguyễn Thị Kim Phượng A.001620 YPYA230226
20 DƯỢC Ngô Thị Thu Tuyết A.001621 YPYA230227
21 DƯỢC Lê Thị Thu Thảo A.001622 YPYA230228
22 DƯỢC Nguyễn Thị Kim Thoa A.001623 YPYA230229
23 DƯỢC Phạm Thị Hoài Thu A.001624 YPYA230230
24 DƯỢC Nguyễn Trang Thùy A.001625 YPYA230231
25 DƯỢC Trần Thị Thanh Thủy A.001626 YPYA230232
26 DƯỢC Nguyễn Thị Như Thuyết A.001627 YPYA230233
27 DƯỢC Lê Thị Thanh Trà A.001628 YPYA230234
28 DƯỢC Trương Thị Bích Trúc A.001629 YPYA230235
29 DƯỢC Nguyễn Lê Kim Xinh A.001630 YPYA230236
30 DƯỢC Thiều Thị Như Ý A.001631 YPYA230237
31 DƯỢC Phạm Thị Yến A.001632 YPYA230238

----------------------------------------------------------------
QUYẾT ĐỊNH SỐ 172/QĐ-CĐYT NGÀY 14/12/2023 CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG, DƯỢC CHÍNH QUY (ĐỢT 2)
STT Tốt nghiệp cao đẳng Cho Số hiệu Số vào sổ
1 DƯỢC Trần Nhị Kim Hợp A.001633 YPYA230239
2 DƯỢC Đỗ Thị Thảo Lan A.001634 YPYA230240
3 DƯỢC Nguyễn Thị Mỹ Nhi A.001635 YPYA230241
4 DƯỢC Huỳnh Thị Vy A.001636 YPYA230242
5 DƯỢC Phan Hoài Phong A.001637 YPYA230243
6 DƯỢC Nguyễn Thị Hồng Châu A.001638 YPYA230244
7 DƯỢC Nguyễn Thục Đoan A.001639 YPYA230245
8 DƯỢC Lê Phan Khánh Ly A.001640 YPYA230246
9 DƯỢC Phạm Nhật Quang A.001641 YPYA230247
10 DƯỢC Ksor Tiểu Vương A.001642 YPYA230248
11 ĐIỀU DƯỠNG Trần Vũ Nhật Khanh A.001643 YPYA230249
 
STT Tốt nghiệp trung cấp Cho Số hiệu Số vào sổ
1 Y SĨ Nguyễn Đa Hoàng B.000127 YPYB230017

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây