DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NĂM 2023

Thứ ba - 01/08/2023 19:55
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NĂM 2023
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NĂM 2023
(Cập nhật đến ngày 31/8/2023)


I. HỆ CHÍNH QUY
1. Cao đẳng Dược (mã ngành 6720201)
STT Mã hồ sơ Họ và tên Ngày sinh Giới Địa chỉ
1 CDD230001 Nguyễn Ngọc Anh Thư 12/03/2004 Nữ Phú Yên
2 CDD230002 Trần Thị Ánh Nguyệt 18/06/2005 Nữ Phú Yên
3 CDD230003 Nguyễn Thị Thúy Hoa 10/02/2005 Nữ Phú Yên
4 CDD230004 Nguyễn Thị Đức Ngân 24/04/2005 Nữ Phú Yên
5 CDD230005 Nguyễn Thị Như 07/03/2004 Nữ Phú Yên
6 CDD230006 Phan Thị Minh Thư 18/04/2003 Nữ Phú Yên
7 CDD230007 Nguyễn Tuấn Khải 02/01/2005 Nam Phú Yên
8 CDD230008 Niê Hờ Xim 06/07/2004 Nữ Phú Yên
9 CDD230009 Lê Trần Thành Đạt 26/04/2004 Nam Phú Yên
10 CDD230010 Lưu Thị Ngọc Trâm 30/01/2004 Nữ Phú Yên
11 CDD230011 Nguyễn Trúc Len 28/07/2003 Nữ Phú Yên
12 CDD230012 Bùi Thị Bông 03/11/2000 Nữ  Kontum
13 CDD230013 Huỳnh Trần Khánh Hân 05/12/2004 Nữ Phú Yên
14 CDD230014 Tô Thị Kim Hoàng 01/09/2004 Nữ Phú Yên
15 CDD230015 Đỗ Thị Thanh Huyền 07/08/2005 Nữ Phú Yên
16 CDD230016 Võ Nguyễn Hồng Quế 06/02/2004 Nữ Phú Yên
17 CDD230017 Nguyễn Lê Kiều Oanh 27/01/2005 Nữ Phú Yên
18 CDD230018 Lê Huy Ngôn 01/04/1992 Nam Phú Yên
19 CDD230019 Đinh Ngọc Phương Tuyền 13/07/2004 Nữ Phú Yên
20 CDD230020 Ngô Thị Tích Ngọc 01/02/2005 Nữ Phú Yên
21 CDD230021 Phan Huỳnh Tín 27/04/2003 Nam Phú Yên
22 CDD230022 Nguyễn Thị Hiền Diệu 18/12/2003 Nữ Phú Yên
23 CDD230023 Huỳnh Trần Gia Hân 05/12/2004 Nữ Phú Yên
24 CDD230024 Cao Văn Toản 18/04/2004 Nam Phú Yên
25 CDD230025 Cao Thùy Trang 17/06/2003 Nữ Phú Yên
26 CDD230026 Trần Cẩm Tú 08/11/2005 Nữ Phú Yên
27 CDD230027 Nguyễn Trần Tường Vi 16/06/2005 Nữ Phú Yên
28 CDD230028 Ksor Hờ Điêu 15/07/2004 Nữ Phú Yên
29 CDD230029 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 01/06/2005 Nữ Phú Yên
30 CDD230030 Nguyễn Thị Xuân Phấn 02/09/2005 Nữ Tuy Hòa
31 CDD230031 Ngô Kim Yến 20/01/2005 Nữ Phú Yên
32 CDD230032 Nguyễn Thị Yến Linh 24/08/2005 Nữ Phú Yên
33 CDD230033 Ngô Phúc Lộc 14/10/2005 Nữ Phú Yên
34 CDD230034 Nguyễn Thị Điệp 16/08/2005 Nữ Phú Yên
35 CDD230035 Lê Ngọc Phương Trang 03/01/1999 Nữ Phú Yên
36 CDD230036 Phùng Thị Thanh Nguyệt 04/04/2005 Nữ Phú Yên
37 CDD230037 Huỳnh Thị Kim Chi 05/08/2005 Nữ Phú Yên
38 CDD230038 Ngô Thị Mỹ Lệ 16/05/2005 Nữ Phú Yên
39 CDD230039 Phan Thị Trúc Vi 12/08/2005 Nữ Phú Yên
40 CDD230040 Phan Hồ Thanh Huyền 06/02/2005 Nữ Phú Yên
41 CDD230041 Hồ Thanh Hà 07/06/2005 Nữ Phú Yên
42 CDD230042 Trần Thị Lệ Hằng 27/06/1905 Nữ Phú Yên
43 CDD230043 Lương Thị Tuyết Sang 16/12/2005 Nữ Phú Yên
44 CDD230044 Huỳnh Lê Hoàng Trinh 25/09/2005 Nữ Phú Yên
45 CDD230045 Lê Minh Phương 13/11/2005 Nữ Phú Yên
46 CDD230046 Nguyễn Thị Xứ Muội 25/04/2005 Nữ Phú Yên
47 CDD230047 Phạm Nguyễn Huyền Thư 09/08/2005 Nữ Phú Yên
48 CDD230048 Dương Mạnh Quỳnh 20/06/2005 Nữ Phú Yên
49 CDD230049 Nguyễn Hoàng Yến 26/05/2005 Nữ Phú Yên
50 CDD230050 Huỳnh Như Quỳnh 28/07/2005 Nữ Phú Yên
51 CDD230051 Võ Ngô Như Quỳnh 27/08/2005 Nữ Phú Yên
52 CDD230052 Trần Thị Phương Dung 31/07/2005 Nữ Phú Yên
53 CDD230053 Trần Thị Như Quỳnh 20/02/2004 Nữ Phú Yên
54 CDD230054 Trần Thị Kim Hoàng 21/11/2005 Nữ Phú Yên
55 CDD230055 Đặng Thị Tuyết Hân 09/09/2005 Nữ Phú Yên
56 CDD230056 Nguyễn Thị Hồng Phương 19/09/2005 Nữ Phú Yên
57 CDD230057 Nguyễn Thị Hoài Thương 26/01/1993 Nữ Phú Yên
58 CDD230058 Nguyễn Thị Diễm Hằng 01/01/2005 Nữ Phú Yên
59 CDD230059 Nguyễn Bảo Trân 03/04/2005 Nữ Phú Yên
60 CDD230060 Trần Thanh Phương 14/03/2005 Nữ Phú Yên
61 CDD230061 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 22/02/2005 Nữ Gia Lai
62 CDD230062 Giản Thị Huyền Trang 07/10/2005 Nữ Phú Yên
63 CDD230063 Trần Đỗ Thu Mơ 30/10/2004 Nữ Phú Yên
64 CDD230064 Trần Thị Bích Tiền 21/02/2005 Nữ Phú Yên
65 CDD230065 Ngô Công Đoan 26/05/2005 Nam Phú Yên
66 CDD230066 Nguyễn Mỹ Chi 04/03/2005 Nữ Phú Yên
67 CDD230067 Phạm Thị Bích Tâm 13/05/2005 Nữ Phú Yên
68 CDD230068 Nguyễn Ngọc Cát Thuyên 18/12/2005 Nữ Phú Yên
69 CDD230069 Phan Thị Nữ 19/09/2005 Nữ Phú Yên
70 CDD230070 Nguyễn Mai Nhi 02/05/2005 Nữ Sơn Hoà
71 CDD230071 Nguyễn Thị Kim Huệ 25/02/2005 Nữ Phú Yên
72 CDD230072 Lê Thị Đoan Trang 27/03/2005 Nữ Phú Yên
73 CDD230073 Huỳnh Huy Hoàng 30/01/2005 Nam Phú Yên
74 CDD230074 Dương Thị Thanh Trúc 08/08/2005 Nữ Phú Yên
75 CDD230075 Lê Quỳnh Khánh Đoan 23/10/2005 Nữ Phú Yên
76 CDD230076 Nguyễn Thành Đạt 25/04/2005 Nam Phú Yên
77 CDD230077 Nguyễn Huỳnh Khả Vy 01/09/2005 Nữ Phú Yên
78 CDD230078 Ngô Thị Hồng Ánh 18/08/2005 Nữ Phú Yên
79 CDD230079 Đặng Trần Huyền Trân 02/10/2005 Nữ Phú Yên
80 CDD230080 Đặng Thị Cẩm Tú 16/04/2005 Nữ Phú Yên
81 CDD230081 Bùi Thị Huyền Đa 12/08/2005 Nữ Phú Yên
82 CDD230082 Nguyễn Thị Vân Thư 13/04/2005 Nữ Phú Yên
83 CDD230083 Nguyễn Thị Bích Phượng 01/06/2005 Nữ Gia Lai
84 CDD230084 Ngô Thị Trà My 19/07/2005 Nữ Phú Yên
85 CDD230085 Nguyễn Thị Như Hảo 27/02/2005 Nữ Phú Yên
86 CDD230086 Huỳnh Ngọc Tâm Như 26/12/2005 Nữ Phú Yên
87 CDD230087 Nguyễn Thị Mỹ Dung 18/09/2005 Nữ Phú Yên
88 CDD230088 Lê Nguyễn Ngọc Linh 16/05/2005 Nữ Phú Yên
89 CDD230089 Nguyễn Quỳnh Như 18/07/2005 Nữ Phú Yên
90 CDD230090 La Thị Thu Uy 27/03/2005 Nữ Phú Yên
91 CDD230091 Nguyễn Thị Hoài Duyên 31/07/2005 Nữ Phú Yên
92 CDD230092 Tạ Thị Kim Huệ 02/06/2005 Nữ Phú Yên
93 CDD230093 Nguyễn Hồng Thắm 02/01/2005 Nữ Phú Yên
94 CDD230094 Huỳnh Thị Diễm Thúy 30/04/1998 Nữ Phú Yên
95 CDD230095 Nguyễn My Jon 02/10/2005 Nữ Phú Yên
96 CDD230096 Ngô Thị Mi Mi 27/01/2005 Nữ Phú Yên
97 CDD230097 Nguyễn Thị Kim Thoa 20/03/2005 Nữ Phú Yên
98 CDD230098 Lê Nguyễn Mai Quỳnh 24/05/2005 Nữ Phú Yên
99 CDD230099 Trần Thị Hồng Đào 10/03/2005 Nữ Phú Yên
100 CDD230100 Lê Thị Kim Quy 20/10/2005 Nữ Phú Yên
101 CDD230101 Hồ Thị Cẩm Nhung 06/10/1988 Nữ Phú Yên
102 CDD230102 Nguyễn Kiều My 01/08/2003 Nữ Phú Yên
103 CDD230103 Nguyễn Thị Tâm Như 09/10/2005 Nữ Phú Yên
104 CDD230104 Đoàn Thị Thu Sa 23/08/2005 Nữ Phú Yên
105 CDD230105 Lê Đỗ Huyền Ngân 04/06/2005 Nữ Phú Yên
106 CDD230106 Trương Quỳnh Trân 23/10/2005 Nữ Phú Yên
107 CDD230107 Nguyễn Hồng Tâm 02/09/2005 Nữ Phú Yên
108 CDD230108 Huỳnh Quỳnh Như 19/06/2005 Nữ Phú Yên
109 CDD230109 Nguyễn Hoàng Chi 02/11/2005 Nữ Phú Yên
110 CDD230110 Cao Thị Ngọc Linh 19/05/2005 Nữ Phú Yên
111 CDD230111 Hồ Tấn Thành 14/08/2005 Nam Phú Yên
112 CDD230112 Nguyễn Hồng A Hội 21/07/2005 Nữ Phú Yêm
113 CDD230113 Nguyễn Đình Cần 03/02/1989 Nam Phú Yên
114 CDD230114 Nguyễn Thành Trung 17/11/1994 Nam Phú Yên
115 CDD230115 Phan Nguyễn Trường Nguyện 01/09/2005 Nam Khánh Hòa
116 CDD230116 Nguyễn Trúc Linh 08/01/2005 Nữ Phú Yên
117 CDD230117 Trần Mỹ Hạnh 26/12/2005 Nữ Phú Yên
118 CDD230118 Trương Cẩm Tú 27/06/2005 Nữ Phú Yên
119 CDD230119 Nguyễn Thị Hồng Ngưu 06/05/2005 Nữ Phú Yên
120 CDD230120 Nguyễn Thanh Thảo Nguyên 24/08/2005 Nữ Phú Yên
121 CDD230121 Lương Thu Hoài 05/09/2005 Nữ Phú Yên
122 CDD230122 Nguyễn Thuỳ Dung 17/06/2005 Nữ Phú Yên
123 CDD230123 Nguyễn Thị Thu Minh 26/02/2005 Nữ Phú Yên
124 CDD230124 Đoàn Ngọc Ánh Hoà 11/02/2005 Nữ Phú Yên
125 CDD230125 Nguyễn Thị Kim Gấm 30/10/2005 Nữ Phú Yên
126 CDD230126 Nguyễn Thị Kim Khánh 02/09/2005 Nữ Phú Yên
127 CDD230127 Võ Thị Nhi 08/01/2005 Nữ Phú Yên
128 CDD230128 Nguyễn Thị Hồng Nhung 14/03/2005 Nữ Phú Yên
129 CDD230129 Nguyễn Quảng An 12/07/2005 Nữ Phú Yên
130 CDD230130 Cao Anh Phương 25/03/2005 Nữ Phú Yên
131 CDD230131 Đoàn Thị Thảo Uyên 18/02/2005 Nữ Quảng Ngãi
132 CDD230132 Tran Thi Kim Thoa 30/10/2003 Nữ Phú Yên
133 CDD230133 Trần Kim Nguyên 31/08/2005 Nam Phú Yên
134 CDD230134 Trần Thị Mỹ Doanh 20/03/2005 Nữ Phú Yên
135 CDD230135 Nguyễn Văn Huy 10/06/2004 Nam Phú Yên
136 CDD230136 Phan Văn Hiếu 10/05/2005 Nam Phú Yên
137 CDD230137 Nguyễn Thị Kiêm Cúc 22/07/2005 Nữ Phú Yên
138 CDD230138 Dương Thị Bông 25/01/1991 Nữ Phú Yên
139 CDD230139 Nguyễn Chung Vũ 10/08/1999 Nam Phú Yên
140 CDD230140 Đinh Hữu Tiến 28/01/2005 Nam Phú Yên
141 CDD230141 So Mỹ Thoa 04/01/2004 Nữ Phú Yên
142 CDD230142 Vương Thị Kim Xuyến 28/06/2005 Nữ Phú Yên
143 CDD230143 Trần Thị Hồng Nhung 18/12/2005 Nữ Phú Yên
144 CDD230144 Trương Thúy Triêm      
145 CDD230145 Thiều Gia Huy 25/06/2005 Nam Phú Yên
146 CDD230146 Nguyễn Thị Kim Tuyến 24/05/2005 Nữ Phú Yên
147 CDD230147 Nguyễn Huyền Bảo Trân 10/11/2005 Nữ Phú Yên
148 CDD230148 Nguyễn Hải Như Ngọc 21/07/2005 Nữ Phú Yên
149 CDD230149 Nguyễn Thị Gia Thảo 13/03/2005 Nữ Phú Yên
150 CDD230150 Lê Phạm Mỹ lệ 02/09/2005 Nữ Phú Yên
151 CDD230151 Nguyễn Hoài Hiếu 22/06/1905 Nữ Phú Yên
152 CDD230152 Đỗ Kiều Mai Hương 14/06/2005 Nữ Phú Yên
153 CDD230153 Nguyễn Thị Nhật Thy 09/10/2005 Nữ Phú Yên
154 CDD230154 Trần Nguyễn Hữu Duyên 16/06/2005 Nữ Phú Yên
155 CDD230155 Trần Thị Hồng Phấn 18/10/1990 Nữ Phú Yên
156 CDD230156 Bùi Anh Tú 19/01/2005 Nam Phú Yên
157 CDD230157 Lê Thanh Hằng 27/12/2001 Nữ Phú Yên
158 CDD230158 Phạm Quốc Hưng 19/11/2002 Nam Phú Yên
159 CDD230159 Kpă H'Âu 01/10/2004 Nữ Gia Lai
160 CDD230160 Đỗ Thị Ngọc Sang 12/01/2005 Nữ Phú Yên
161 CDD230161 Bùi Vương Bích Trâm 21/10/2002 Nữ Phú Yên
162 CDD230162 Nguyễn Thị Hồng Gấm 15/07/2005 Nữ Phú Yên
163 CDD230163 Bùi Ngọc Huy 01/05/2005 nam Phú Yên
164 CDD230164 A Lê Hờ Nhước 26/02/2005 Nữ Phú Yên
165 CDD230165 Ngô Thị Thục Uyên 01/02/2005 Nữ Gia Lai
166 CDD230166 Võ Thị Thu 06/09/2002 Nữ Phú Yên
167 CDD230167 Bùi Thị Như Bình 31/10/2005 Nữ Phú Yên
168 CDD230168 Tô Hoài Thương 17/05/2005 Nữ Phú Yên
169 CDD230169 Ka Pá Thị Lý 16/03/2005 Nữ Phú Yên
170 CDD230170 Nguyễn Thị Tuyết Như 17/01/2000 Nữ Phú Yên
171 CDD230171 Nguyễn Thị Hồng Sen 20/12/2005 Nữ Phú Yên
172 CDD230172 Phạm Thái Minh Bảo 01/02/1995 nam Phú Yên
173 CDD230173 Võ Thị Trà My 12/04/2005 Nữ Phú Yên
174 CDD230174 Nguyễn Duy Nhất Hà 11/08/2005 Nữ Phú Yên
175 CDD230175 Nguyễn Lê Minh Châu 03/10/2005 Nữ Phú Yên
176 CDD230176 Trương Hoàng Diệu 29/11/2003 Nữ Gia Lai
177 CDD230177 Võ Thị Bích Tiên 26/4/2004 Nữ Phú Yên
178 CDD230178 Lê Nguyễn Thảo Uyên 8/12/2005 Nữ Phú Yên
179 CDD230179 So Hờ Điền 2/3/2005 Nữ Phú Yên
180 CDD230180 So Hờ Phác 3/7/2005 Nữ Phú Yên

2. Cao đẳng Điều dưỡng (mã ngành 6720301)
STT Mã hồ sơ Họ và tên Ngày sinh Giới Địa Chỉ
1 CDY230001 Nguyễn Ngọc Anh Thư 12/03/2004 Nữ Phú Yên
2 CDY230002 Đàm Thị Hồng Ngọc 19/09/2005 Nữ Phú Yên
3 CDY230003 Đoàn Thị Xuân Mi 17/02/2004 Nữ Phú Yên
4 CDY230004 Nguyễn Thị Quyên Quyến 16/10/2005 Nữ Phú Yên
5 CDY230005 Lê Hồng Bảo Lộc 15/08/2005 Nữ Phú Yên
6 CDY230006 Phạm Thị Mỹ Duyên 05/05/2005 Nữ Phú Yên
7 CDY230007 Nguyễn Trúc Len 28/07/2003 Nữ Phú Yên
8 CDY230008 Cao Văn Toản 18/04/2004 Nam Phú Yên
9 CDY230009 Ngô Thị Thuý Hằng 03/03/2005 Nữ Phú Yên
10 CDY230010 Lê Nhã Thanh 06/11/2005 Nữ Phú Yên
11 CDY230011 Thiều Thị Kim Huệ 06/08/2005 Nữ Phú Yên
12 CDY230012 Đinh Nguyên Hạ 28/11/2005 Nữ Phú Yên
13 CDY230013 Nay Hờ Đẹp 31/12/2004 Nữ Phú Yên
14 CDY230014 Nguyễn Lê Mỹ Duyên 15/01/2005 Nữ Khánh Hòa
15 CDY230015 Lê Nguyễn Như Ý 21/04/2005 Nữ Phú Yên
16 CDY230016 Trần Thị Linh Đoan 29/04/2005 Nữ Phú Yên
17 CDY230017 Nguyễn Thị Mỹ Linh 05/03/2005 Nữ Phú Yên
18 CDY230018 Nguyễn Thị Thanh Tuyết 04/02/2005 Nữ Phú Yên
19 CDY230019 Cai Hoàn Khánh Vân 27/10/2005 Nữ Phú Yên
20 CDY230020 Đỗ Thị Ngọc Cẩm 14/09/2005 Nữ Phú Yên
21 CDY230021 Đinh Ngọc Phương Tuyền 13/07/2004 Nữ Phú Yên
22 CDY230022 Lương Thu Hoài 05/09/2005 Nữ Phú Yên
23 CDY230023 Nguyễn Ngọc Hồng Phúc 29/07/2005 Nữ Phú Yên
24 CDY230024 Nguyễn Thị Phương Thảo 13/05/2004 Nữ Phú Yên
25 CDY230025 Nguyễn Thị Nhật Lệ 29/11/2000 Nữ Phú Yên
26 CDY230026 Dương Thị Phương Thảo 30/10/2005 Nữ Phú Yên
27 CDY230027 Huỳnh Ngọc Diễm Quỳnh 15/08/2005 Nữ Phú Yên
28 CDY230028 Nguyễn Thị Thanh Thảo 17/09/2005 Nữ Phú Yên
29 CDY230029 Đặng Lê Thị Hồng Diễm 20/07/2005 Nữ Phú Yên
30 CDY230030 Đặng Thị Bích Diễm 11/03/2005 Nữ Phú Yên
31 CDY230031 Bạch Thị Liền 15/08/2005 Nữ Phú Yên
32 CDY230032 Huỳnh Kim Sang 14/06/2005 Nữ Phú Yên
33 CDY230033 Trần Huỳnh Thị Yến Vy 20/12/2005 Nữ Phú Yên
34 CDY230034 Bùi Thị Như Bình 31/10/2005 Nữ Phú Yên
35 CDY230035 Trần Thị Bích Lê 21/02/2004 Nữ Phú Yên
36 CDY230036 Đoàn Thị Bích Hằng 20/03/2005 Nữ Phú Yên
37 CDY230037 Lê Quỳnh Khánh Đoan 23/10/2005 Nữ Phú Yên
38 CDY230038 Nguyễn Mỹ Chi 04/03/2005 Nữ Phú Yên
39 CDY230039 Trần Bích Oanh 07/05/2005 Nữ Phú Yên
40 CDY230040 Nguyễn Thị Ngọc 05/05/2004 Nữ Phú Yên
41 CDY230041 Nguyễn Thị Thùy Dung 25/07/2005 Nữ Phú Yên
42 CDY230042 Nguyễn Thị Kim Tuyến 24/05/2005 Nữ Phú Yên
43 CDY230043 Trần Thị Thu Diễm 10/04/2005 Nữ Phú Yên
44 CDY230044 Phan Thị Kim Thoa 27/02/2005 Nữ Phú Yên
45 CDY230045 Rmah H' Nuy 30/06/2005 Nữ Phú Yên
46 CDY230046 Nguyễn Hoàng Chi 02/11/2005 Nữ Phú Yên
47 CDY230047 Huỳnh Thị Cẩm Thu 03/04/2005 Nữ Phú Yên
48 CDY230048 Vương Thị Kim Xuyến 28/05/2005 Nữ Phú Yên
49 CDY230049 Huỳnh Thị Thùy Dương 16/06/2005 Nữ Phú Yên
50 CDY230050 Đặng Thị Hồng Trâm 24/11/2005 Nữ Phú Yên
51 CDY230051 Nguyễn Võ Anh Tuấn 25/04/2005 Nam Phú Yên
52 CDY230052 Trần Đông Nhi 29/12/2005 Nữ Phú Yên
53 CDY230053 Nguyễn Bảo Hân 21/08/2005 Nữ Phú Yên
54 CDY230054 Trương Cẩm Tú 27/04/2005 Nữ Phú Yên
55 CDY230055 Đặng Thị Kim Sang 30/12/2005 Nữ Phú Yên
56 CDY230056 Nguyễn Thị Tuyết Linh 27/08/2005 Nữ Phú Yên
57 CDY230057 Đoàn Thị Minh Thư 23/01/2005 Nữ Phú Yên
58 CDY230058 Kpă Hờ Thiên 02/03/2005 Nữ Phú Yên
59 CDY230059 Lê Huy Hiệu 18/05/2005 Nam Phú Yên
60 CDY230060 Lê Thị Yến Nhi 18.03.2005 Nữ Phú Yên
61 CDY230061 Lương Lê Ý Nhi 10/02/2004 Nữ Phú Yên
62 CDY230062 Nguyễn Thị Hồng Nhung 14/03/2005 Nữ Phú Yên
63 CDY230063 Trần Thị Thảo Nhi 02/05/2005 Nữ Phú Yên
64 CDY230064 Kpă Đô Ri 28/11/2005 Nữ Phú Yên
65 CDY230065 Ngô Thị Hương Giang 17/02/2005 Nữ Phú Yên
66 CDY230066 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 19/05/2005 Nữ Phú Yên
67 CDY230067 Lê Thị Quỳnh Như 26/09/2005 Nữ Phú Yên
68 CDY230068 Lan Hơ Ni 07/10/2005 Nữ Phú Yên
69 CDY230069 Nguyễn Thị Tâm Nhi 20/06/2005 Nữ Phú Yên
70 CDY230070 Nguyễn Lê Trọng Nhiên 02/01/2005 Nam Phú Yên
71 CDY230071 Lê Ngọc Thu Thủy 31/08/2005 Nữ Phú Yên
72 CDY230072 Nguyễn Thị Oanh 29/12/2005 Nữ Phú Yên
73 CDY230073 Bế Văn Thái 21/02/2005 Nam Phú Yên
74 CDY230074 Thạch Nữ Vân Khánh 19/05/2005 Nữ Ninh Thuận
75 CDY230075 Nguyễn Thị Kim Hoa 19/12/2005 Nữ Phú Yên
76 CDY230076 Dương Thị Hoàng Trang 17/03/2005 Nữ Phú Yên
77 CDY230077 Phan Thị Kha 07/06/2005 Nữ Phú Yên
78 CDY230078 Nguyễn Thị Xiệu Thảo 08/12/2005 Nữ Phú Yên
79 CDY230079 Lê Văn Tiến Nghĩa 24/06/2005 Nữ Phú Yên
80 CDY230080 Đoàn Ngọc Ánh Hoà 11/02/2005 Nữ Phú Yên
81 CDY230081 Lê Phương Uyên 20/11/2005 Nữ Phú Yên
82 CDY230082 A Lê Hờ Nhước 26/02/2005 Nữ Phú Yên
83 CDY230083 Nguyễn Thị Thanh Liên 03/03/2005 Nữ Phú Yên
84 CDY230084 Võ Thị Kim Thùy 04/04/1997 Nữ Phú Yên
85 CDY230085 Huỳnh Thị Thùy Dương 16/07/2005 Nữ Phú Yên
86 CDY230086 Nguyễn Thị Hồng Gấm 15/07/2005 Nữ Phú Yên
87 CDY230087 Mai Thanh Trường 21/4/2004 nam Phú Yên
88 CDY230088 Nguyễn Nữ Gia Uyên 10/2/2004 Nữ Phú Yên
89 CDY230089 Nguyễn Thanh Thúy 18/03/2005 Nữ Phú Yên
90 CDY230090 So Thiền Nhiên 17/09/2005 nữ Phú Yên
91 CDY230091 Nguyễn Thị Trâm 14/11/2005 Nữ Phú Yên
92 CDY230092 Nguyễn Thị Bích Hiền 23/12/2004 Nữ Phú Yên
93 CDY230093 Nguyễn Thị Thanh Hảo 13/06/2005 Nữ Phú Yên
94 CDY230094 Nguyễn Thảo Uyên 05/06/2005 Nữ Phú Yên
95 CDY230095 Nguyễn Xuân Thì 25/07/2005 Nữ Phú Yên
96 CDY230096 Phan Thị Cẩm Nhung 05/08/2005 Nữ Phú Yên
97 CDY230097 Võ Thị Bích Tiên 26/04/2004 Nữ Phú Yên

3. Cao đẳng Hộ sinh (mã ngành 6720303)
Đang cập nhật


4. Trung cấp Y sĩ (mã ngành 5720101)
STT Mã hồ sơ Họ và tên Ngày sinh Giới Địa chỉ
1 TCY230001 Vũ Thị Bích 09/09/1999 Nữ Phú Yên
2 TCY230002 So Thị Triều   Nữ Phú Yên
3 TCY230003 Ngô Lý Đại Hồng 14/04/2002 Nữ Phú Yên
4 TCY230004 So Hờ Phác 03/07/2005 Nữ Phú Yên
5 TCY230005 Huỳnh Huy Hoàng 30/01/2005 Nam Phú Yên
6 TCY230006 Đoàn Minh Phát 01/06/2005 Nam Bình Định
7 TCY230007 Nguyễn Thị Trúc Ly 12/01/2005 Nữ Phú Yên
8 TCY230008 Ngô Thanh Huyền 10/10/2004 Nữ Phú Yên
9 TCY230009 Nguyễn Văn Nghĩa 15/10/1996 Nam Phú Yên
10 TCY230010 Trần Cẩm Ly 12/05/2005 Nữ Phú Yên
11 TCY230011 Bế Văn Thái 21/02/2005 Nam Phú Yên
12 TCY230012 Nguyễn Kim Thành 20/11/1995 Nam Phú Yên
13 TCY230013 Trần Thành Đạt 12/09/2005 Nam Phú Yên
14 TCY230014 Đào Thị Kim Ngân 04/08/2004 Nữ Phú Yên
15 TCY230015 Bá Thị Như Quỳnh 24/04/2004 Nữ Phú Yên
16 TCY230016 Dương Thị Bông 25/01/1991 Nữ Phú Yên
17 TCY230017 Cao Thiên Trường 15/09/2005 Nam Phú Yên
18 TCY230018 Nguyễn Thị Kim Hoa 19/12/2005 Nữ Phú Yên
19 TCY230019 Nguyễn Thị Thu Kha 17/08/2004 Nữ Phú Yên
20 TCY230020 Ksor Hờ Tuệ 28/11/2005 Nữ Phú Yên
21 TCY230021 Trần Thanh Kiệt 10/05/2005 Nam Phú Yên
22 TCY230022 Đỗ Tấn Phát 15/5/2005 nam Phú Yên

III. HỆ LIÊN THÔNG:
1. Cao đẳng Dược (mã ngành 6720201)
STT Mã hồ sơ Họ và tên Ngày sinh Giới Địa chỉ
1 CDDLT230001 Trần Ngọc Quân 25/06/1992 Nam Phú Yên
2 CDDLT230002 Hồ Hùng Bắc 19/10/1992 Nam Phú Yên
3 CDDLT230003 Phạm Thị Mỹ Chi 06/10/1990 Nữ Phú Yên
4 CDDLT230004 Nguyễn Thị Kim Xuyến 23/04/1988 Nữ Bình Định
5 CDDLT230005 Nguyễn Thị Diệu Linh 10/09/1987 Nữ Phú Yên
6 CDDLT230006 Đoàn Thị Nhàn 22/08/1986 Nữ Phú Khánh
7 CDDLT230007 Mai Thị Mỹ Hằng 09/04/1994 Nữ Phú Yên
8 CDDLT230008 Vũ Thị Huỳnh Lai 16/06/1986 Nam Phú Yên
9 CDDLT230009 Lê Thị Thúy Hà 01/07/1983 Nữ Phú Yên
10 CDDLT230010 Huỳnh Thị Thu Thủy 19/07/1990 Nữ Phú Yên
11 CDDLT230011 Lê Nguyễn Thùy Dung 09/07/1992 Nữ Phú Yên
12 CDDLT230012 Nguyễn Thị Hoa 20/02/1993 Nữ Phú Yên
13 CDDLT230013 Huỳnh Thị Hoè 10/12/1991 Nữ Phú Yên
14 CDDLT230014 Phạm  Tự Lý 01/06/1988 Nữ Phú Yên
15 CDDLT230015 Lê Thị Thông 15/11/1985 Nữ Phú Yên
16 CDDLT230016 Nguyễn Văn Huy 02/02/1989 Nam Thanh Hoá
17 CDDLT230017 Nguyễn Hoàng Trọng 14/12/1992 Nam Phú Yên
18 CDDLT230018 Nguyễn Thị Quế Phương 16/12/1993 Nữ Gia Lai
19 CDDLT230019 Trương Thị Thu Hằng 24/03/1987 Nữ Phú Yên
20 CDDLT230020 Hồ Lê Lựu 02/01/1983 Nữ Phú Yên
21 CDDLT230021 Đào Thị Lan Viên 17/09/1986 Nữ Phú Yên
22 CDDLT230022 Nguyễn Thị Kim Yến 20/01/1982 Nữ Phú Yên
23 CDDLT230023 Phạm Thị Mỹ Trinh 01/01/1989 Nữ Phú Yên
24 CDDLT230024 Đỗ Thị Kim Trúc 21/3/1994 Nữ Phú Yên
25 CDDLT230025 Trần Thị Hoàn 14/02/1985 Nữ Nghệ An
26 CDDLT230026 Lê Thị Mỹ Hiền 21/06/1972 Nữ Phú Yên
27 CDDLT230027 Triệu Thị Oanh 17/071978 Nữ Lạng Sơn
28 CDDLT230028 Nguyễn Thị Dễ 15/7/1993 Nữ Phú Yên
29 CDDLT230029 Nguyễn Ngọc Minh An 25/12/1991 Nữ Phú Yên
30 CDDLT230030 Ksor Hẫu 02/10/1994 Nữ Gia Lai
31 CDDLT230031 Ksor H'ngân 26/01/1994 Nữ Đăk Lăk
32 CDDLT230032 Phạm Thị Kim Thoa 03/12/1989 Nữ Phú Yên
33 CDDLT230033 Nguyễn Thị Bình 02/10/1986 Nữ Phú Yên
34 CDDLT230034 Trần Thị Ngọc Bích 16/11/1995 Nữ Phú Yên
35 CDDLT230035 Trần Thị Hà 20/11/1992 Nữ Nghệ An
36 CDDLT230036 Phạm Thị Hồng Liên 12/05/1988 Nữ Phú Yên
37 CDDLT230037 Nguyễn Thị Như Trang 11/08/1986 Nữ Phú Yên
38 CDDLT230038 Trần Thị Ái Nhi  02/03/1988 Nữ Phú Yên
39 CDDLT230039 Nguyễn Thị Nguyệt 23/6/1991 Nữ Nghệ An
40 CDDLT230040 Trần Thị Ngọ 27/8/1989 Nữ Ninh Thuận
41 CDDLT230041 Phạm Thị Hy 15/7/1980 Nữ Phú Yên
42 CDDLT230042 Nguyễn Thị Lệ Hằng 23/3/1971 Nữ Thanh Hoá
43 CDDLT230043 Lê Thị Luyện 29/9/1990 Nữ Phú Yên
44 CDDLT230044 Lê Sỹ Nhất 25/11/1992 Nam Bình Định
45 CDDLT230045 Nguyễn Hoài Lý 20/05/1991 Nữ Phú Yên
46 CDDLT230046 Trần Thị Minh Hoàng 24/06/1991 Nữ Phú Yên
47 CDDLT230047 Trần Thị Gái 28/02/1987 Nữ Phú Yên
48 CDDLT230048 Đinh Thị Bích Lệ 20/01/1986 Nữ Phú Yên

2. Cao đẳng Điều dưỡng (mã ngành 6720301)
STT Mã hồ sơ Họ và tên Ngày sinh Giới Địa chỉ
1 CDYLT230001 Cao Thị Diễm Hằng 26/3/2023 Nữ Phú Yên
2 CDYLT230002 Huỳnh Thị Thuý   Nữ Phú Yên
3 CDYLT230003 Nguyễn Thị Hồng Loan   Nữ Phú Yên
4 CDYLT230004 Nguyễn Văn Tuấn   Nam Phú Yên
5 CDYLT230005 Phạm Thị Bích Dân 13/8/1996 Nữ Phú Yên
6 CDYLT230006 Phạm Thị Tỷ   Nữ Phú Yên
7 CDYLT230007 Phan Thị Thuý Hằng   Nữ Phú Yên
8 CDYLT230008 Tạ Đình Hảo   Nam Phú Yên
9 CDYLT230009 Trần Thị Nơ 12/4/1989 Nữ Phú Yên
10 CDYLT230010 Trần Thị Thu Thảo   Nữ Phú Yên
11 CDYLT230011 Phan Thị Thiên Hằng 13/4/1974 Nữ Phú Yên

3. Trung cấp Y sĩ văn bằng 2 (mã ngành 5720101)
Đang cập nhật

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây