DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 2021

Thứ hai - 09/08/2021 18:39
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 2021
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 2021
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
NGÀNH CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY (đợt 1)
STT Mã hồ sơ Họ và tên Năm sinh Giới tính
1 CDY001 Trần Thị Trúc Trinh 26/3/2003 Nữ
2 CDY002 Nguyễn Thị Thu Hiền 12/05/2003 Nữ
3 CDY003 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 06/05/1994 Nữ
4 CDY004 Nguyễn Thị Cẩm Vy 4/4/2003 Nữ
5 CDY005 Trần Thị Kỳ Vân 21/11/2003 Nữ
6 CDY006 Nguyễn Ngọc Trúc Ngân 05/08/2003 Nữ
7 CDY007 Trần Thị Hải Như 10/06/2003 Nữ
8 CDY008 Lê Thị Lành 20/12/2003 Nữ
9 CDY009 Đoàn Thị Diễm Quỳnh 20/09/2002 Nữ
10 CDY010 Đỗ Thị Thanh Trà 11/11/2003 Nữ
11 CDY011 Đỗ Ngô Thanh Xinh 20/12/2000 Nữ
12 CDY012 Châu Minh Tâm 17/10/1996 Nam
13 CDY013 Trần Thị Trà Vi 26/05/2003 Nữ
14 CDY014 Hồ Thị Tuyết Ny 30/06/2003 Nữ
15 CDY015 Trương Thị Hương Giang 26/12/2003 Nữ
16 CDY016 Nguyễn Anh Thảo 20/10/2003 Nữ
17 CDY017 Lê Uyên Hồng 4/3/2003 Nữ
18 CDY018 Phạm Thị Mỹ Duyên 10/01/2003 Nữ
19 CDY019 Nguyễn Bá Siêu 08/06/2003 Nam
20 CDY020 Nguyễn Đăng Hải 29/12/2003 Nam
21 CDY021 Nguyễn Hoàng  Lĩnh 06/10/2003 Nam
22 CDY022 Nguyễn Quỳnh  Chương 10/04/1998 Nam
23 CDY023 Nguyễn Quỳnh  Dương 25/09/1996 Nam
24 CDY024 Trần Thị Kim  Oanh 05/10/2003 Nữ
25 CDY025 Bùi Thị Mỹ Luyến 16/03/2003 Nữ
26 CDY026 Lương Xuân Nghi 15/02/2003 Nữ
27 CDY027 Trương Thị Hương Giang 26/12/2003 Nữ
28 CDY028 Nguyễn Văn Đạt 20/12/2000 Nam
29 CDY029 Trà Thị Ánh Thu 10/02/2001 Nữ

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC
xem tai day


DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
NGÀNH CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY (đợt 2)
Mã hồ sơ Họ và tên Năm sinh  Giới tính
CDY030 Đinh Thị Cẩm Vân 06/06/2003 Nữ
CDY031 Lê Uyên Hồng 04/03/2003 Nữ
CDY032 Bùi Nguyễn Ngọc Trinh 02/01/2003 Nữ
CDY033 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 14/01/2003 Nữ
CDY034 Dương Thị Ngọc Trâm 16/04/2001 Nữ
CDY035 Nguyễn Lê Yến Nhi 27/05/2003 Nữ
CDY036 Hồ Hoàng Minh Quỳnh 02/12/2003 Nữ
CDY037 Rơ Ô Hờ Thiên 16/01/2002 Nữ
CDY038 Lê Khắc Lê 06/04/1996 Nam
CDY039 Lê Bảo Trân 11/04/1998 Nữ
CDY040 Lữ Nguyễn Hoài Thuận 22/06/2002 Nam
CDY041 Nguyễn Hoàng Thư 19/02/2003 Nữ
CDY042 Châu Võ Ngọc Lan 03/05/2003 Nữ
CDY043 Nguyễn Thị Hương Ly 13/05/2003 Nữ
CDY044 Trần Thị Thu Trúc 10/08/2003 Nữ
CDY045 Nguyễn Trúc My 18/10/2003 Nữ
CDY046 Đoàn Yến Nhi 17/10/2003 Nữ
CDY047 Phạm Thị Trúc Mi 14/12/2002 Nữ
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC
xem tai day


DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
NGÀNH CAO ĐẲNG DƯỢC SĨ CHÍNH QUY (đợt 1)
STT Mã hồ sơ Họ và tên Năm sinh Giới tính
1 CDD001 Trần Thị Mỹ Trinh 13/07/2003 Nữ
2 CDD002 Huỳnh Thị Nhật Linh 29/03/2003 Nữ
3 CDD003 Nguyễn Văn Cát 23/09/1991 Nam
4 CDD004 Nguyễn Thị Tường Giang 28/01/2003 Nữ
5 CDD005 Dương Thị Tú Trinh 17/06/2003 Nữ
6 CDD006 Huỳnh Thị Mỹ Hiền 08/07/2003 Nữ
7 CDD007 Nguyễn Thị Thu Uyên 05/08/2003 Nữ
8 CDD008 Trần Huỳnh Thị Yến Nhi 14/08/2002 Nữ
9 CDD009 Sô Thị Mỹ Nhung 08/03/2003 Nữ
10 CDD010 Mai Thị Thanh Lam 17/08/2001 Nữ
11 CDD011 Hà Thúy Diễm 22/12/2003 Nữ
12 CDD012 Tô Hoàng Thanh Trúc 20/01/2003 Nữ
13 CDD013 Lê Thị Tuyết Trinh 01/03/2003 Nữ
14 CDD014 Võ Hà Thị Hồng Ngọc 21/09/2002 Nữ
15 CDD015 Nguyễn Thị Thu Hiền 12/05/2003 Nữ
16 CDD016 Văn Thị Thuý Hằng 03/09/2003 Nữ
17 CDD017 Lê Trần Hải Châu 03/10/2002 Nữ
18 CDD018 Trương Thanh Thảo 14/09/2003 Nữ
19 CDD019 Trương Trâm Anh 07/10/2003 Nữ
20 CDD020 Huỳnh Nguyễn Yến Sang 28/09/2003 Nữ
21 CDD021 Trần Thị Kiều My 05/11/2003 Nữ
22 CDD022 Nguyễn Trần Ngọc Quý 23/10/2003 Nữ
23 CDD023 Nguyễn Thị Kiều Loan 15/08/2002 Nữ
24 CDD024 Lê Tuyết Nhi 17-03-2003 Nữ
25 CDD025 Lê Phước Hưng 23/8/2000 Nam
26 CDD026 Ngô Nữ Huyền Vy 07/08/2003 Nữ
27 CDD027 Nguyễn Dương Trọng Thiên 04/01/2003 Nam
28 CDD028 Lê Thị Liên 01/10/1993 Nữ
29 CDD029 Trần Minh Thoa 10/02/2003 Nữ
30 CDD030 Nguyễn Thị Mỹ Linh 18/12/2003 Nữ
31 CDD031 Nguyễn Phú Hoàng Thơ 07/12/2003 Nữ
32 CDD032 Nguyễn Ngọc Tú 28/02/2002 Nam
33 CDD033 Đoàn Thị Kim Ngọc 2003 Nữ
34 CDD034 Đỗ Thị Thanh Trà 11/11/2003 Nữ
35 CDD035 Nguyễn Xuân Trường 13/12/2003 Nam
36 CDD036 Trần Thị Diệu 15/11/2003 Nữ
37 CDD037 Đào Thị Kim Thư 22/11/2003 Nữ
38 CDD038 Nguyễn Thị Kim Thùy 07/12/2003 Nữ
39 CDD039 Phan Thị Cẩm Tuyên 17/07/2003 Nữ
40 CDD040 Đỗ Thị Ngọc Hiệp 25/4/2004 Nữ
41 CDD041 Nguyễn Thị Bích Trâm 7/6/2003 Nữ
42 CDD042 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 28/05/2003 Nữ
43 CDD043 Nguyễn Thị Trà My 30/05/2003 Nữ
44 CDD044 Nguyễn Ngọc Thiện 24/12/2003 Nam
45 CDD045 Phan Kim Phụng 07/09/2003 Nữ
46 CDD046 Phạm Thị Khánh 02/09/1980 Nữ
47 CDD047 Trần Hà Quỳnh Hương 09/11/1992 Nữ
48 CDD048 Nguyễn Thị Tường Vi 06/12/1999 nữ
49 CDD049 Lê Kim Ngân 12/04/1993 nam
50 CDD050 Chế Trần Thi 13/08/2003 nam
51 CDD051 Ngô Thuỳ Rin 26/11/2001 Nữ
52 CDD052 Hà Ngọc Trâm 19-05-2003 Nữ
53 CDD053 Nguyễn Thị Như Quỳnh 19/12/2003 Nữ
54 CDD054 Nguyễn Thị Mỹ Huệ 11/10/2003 Nữ
55 CDD055 Lê Thị Son 03/08/2003 Nữ
56 CDD056 Đào Công Dương 30-10-2003 Nam
57 CDD057 Nguyễn Đặng Phương Nhã 05/12/2003 Nữ
58 CDD058 Nguyễn Thị Kim Cúc 10/11/2003 Nữ
59 CDD059 Tô Giản Hà Thi 12/09/1999 Nữ
60 CDD060 Nguyễn Thị Thanh Trúc 21/06/2003 Nữ
61 CDD061 Lê Thị Thanh Lam 10/12/2003 Nữ
62 CDD062 Nguyễn Lưu Kiều Anh 09/03/2003 Nữ
63 CDD063 Phan Nữ Trà My 02/12/2003 Nữ

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC
xem tai day


DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
NGÀNH CAO ĐẲNG DƯỢC SĨ CHÍNH QUY (đợt 2)
Mã hồ sơ Họ và tên Năm sinh  Giới tính
CDD064 Nguyễn Ngọc Kim Tạo 25/12/2003 Nữ
CDD065 Nguyễn Ngô Thùy Lưu 12/03/2003 Nữ
CDD066 Trần Thị Mỹ Linh 07/12/2003 Nữ
CDD067 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 04/07/2003 Nữ
CDD068 Lê Thị Mỹ Dung 28/06/2002 Nữ
CDD069 Huỳnh Thị Mỹ Ngân 14/12/2003 Nữ
CDD070 Bùi Nguyễn Ngọc Trinh 02/01/2003 Nữ
CDD071 Phạm Thị Bích Ngân 14/09/2003 Nữ
CDD072 Lương Thị Ngọc Trâm 30/03/2003 Nữ
CDD073 Phạm Thị Trâm 11/01/2001 Nữ
CDD074 Phạm Như Trúc 17/05/2003 Nữ
CDD075 Nguyễn Thị Thu Quý 15/02/2003 Nữ
CDD076 Nguyễn Bích Linh 08/04/2003 Nữ
CDD077 Đỗ Thị Kim Nhẫn 09/01/2002 Nữ
CDD078 Huỳnh Thị Hương Giang 19/09/2003 Nữ
CDD079 Nguyễn Thị Thu Hiền 07/02/2003 Nữ
CDD080 Võ Thị Giàu 10/06/2003 Nữ
CDD081 Nguyễn Thị Kim Lệ 04/03/2003 Nữ
CDD082 Huỳnh Thị Ngọc Vân 30/07/2003 Nữ
CDD083 Trần Thị Kim Hương 22/01/1997 Nữ
CDD084 Lê Thị Phương Kiều 28/03/2003 Nữ
CDD085 Phạm Thị Thu Mến 08/08/2003 Nữ
CDD086 Rcom H’nguyệt 10/08/1998 Nữ
CDD087 Nguyễn Ngọc Gia Nghi 15/05/2003 Nữ
CDD088 Lương Xuân Hoài 19/04/2002 Nam
CDD089 Trần Thị Trúc Linh 04/03/2003 Nữ
CDD090 Châu Thị Mỹ Liên 11/10/2002 Nữ
CDD091 Nguyễn Lê Yến Nhi 27/05/2003 Nữ
CDD092 Lê Nguyễn Thị Thảo Nguyên 04/10/2003 Nữ
CDD093 Nguyễn Thị Yến Nhi 20/08/2002 Nữ
CDD094 Đường Lê Thanh Trúc 20.11.2003 Nữ
CDD095 Lương Anh Tuấn 16/06/1989 Nam
CDD096 Trần Thị Như Phương 21/10/1991 Nữ
CDD097 Lê Thị Thanh Trúc 30/12/2003 Nữ
CDD098 Nguyễn Thị Hiền Diệu 18/12/2003 Nữ
CDD099 Mai Thị Tú Trinh 26/01/2003 Nữ
CDD100 Nguyễn Thùy Dương 10/10/2002 Nữ
CDD101 Nguyễn Thị Hoàn Hảo 06/08/2003 Nữ
CDD102 Lê Thị Bích Tiên 21/03/2003 Nữ
CDD103 Nguyễn Thị Trà My 30/05/2003 Nữ
CDD104 Trần đắc khả 12/06/1988 Nam
CDD105 Nguyễn Lê Diễm Vi 16/11/2003 Nữ
CDD106 Nguyễn Ngọc Nữ Hoài Anh 19/05/2003 Nữ
CDD107 Đinh Văn Tân 06/06/1999 Nam
CDD108 Nguyễn Thị Tường Vi 10/08/1996 Nữ

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC
xem tai day

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây