DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG DƯỢC LT LIÊN KẾT NINH THUẬN (2018-2020)

Thứ hai - 30/11/2020 10:18
Danh sách công nhận tốt nghiệp lớp CĐ Dược liên thông liên kết Ninh Thuận (2018-2020)
HỌ VÀ TÊN GIỚI NGÀY SINH NƠI SINH Xếp loại Số hiệu Số vào sổ
LÊ KIM TRÂM ANH Nữ 19/04/1995 Ninh Thuận KHÁ A.000660 YPYA200461
PHẠM BẠCH VÂN ANH Nữ 26/04/1987 Ninh Thuận KHÁ A.000661 YPYA200462
NGUYỄN THỊ MINH CHI Nữ 07/07/1994 Ninh Thuận KHÁ A.000662 YPYA200463
NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Nữ 28/07/1993 Ninh Thuận KHÁ A.000663 YPYA200464
LÊ THỊ THÚY HẰNG Nữ 07/11/1986 Ninh Thuận KHÁ A.000664 YPYA200465
HỒ LÂM NAM HẠNH Nam 22/05/1985 Ninh Thuận KHÁ A.000665 YPYA200466
MAI THỊ KIỀU HẠNH Nữ 14/04/1982 Ninh Thuận KHÁ A.000666 YPYA200467
NGUYỄN THỊ HỒNG HIẾN Nữ 05/04/1991 Ninh Thuận KHÁ A.000667 YPYA200468
TRẦN THỊ MỸ HIỀN Nữ 07/02/1980 Ninh Thuận KHÁ A.000668 YPYA200469
TRƯƠNG TRUNG HIẾU Nam 21/11/1983 Ninh Thuận KHÁ A.000669 YPYA200470
TRẦN THỊ NGỌC HÒA Nữ 25/02/1992 Ninh Thuận XUẤT SẮC A.000670 YPYA200471
NGUYỄN THỊ HÒA Nữ 20/03/1987 Ninh Thuận KHÁ A.000671 YPYA200472
LÊ THÙY HÔN Nữ 19/10/1990 Ninh Thuận KHÁ A.000672 YPYA200473
NGUYỄN THỊ BÍCH HỢP Nữ 18/02/1992 Ninh Thuận KHÁ A.000673 YPYA200474
QUẢNG THỊ XUÂN HƯƠNG Nữ 20/02/1991 Ninh Thuận KHÁ A.000674 YPYA200475
VŨ MINH HUY Nam 14/12/1989 Ninh Thuận KHÁ A.000675 YPYA200476
VÕ BÁ HUY Nam 28/07/1990 Ninh Thuận KHÁ A.000676 YPYA200477
NGUYỄN THỊ THANH LẬP Nữ 01/06/1991 Ninh Thuận KHÁ A.000677 YPYA200478
NGUYỄN THỊ KIM LIÊN Nữ 14/06/1987 Ninh Thuận KHÁ A.000678 YPYA200479
ĐƯỜNG THỊ BÍCH LIÊN Nữ 06/03/1974 Ninh Thuận KHÁ A.000679 YPYA200480
LÊ THỊ HỒNG LỢI Nữ 03/12/1994 Ninh Thuận KHÁ A.000680 YPYA200481
HỒ LÂM MINH NGUYÊN Nữ 23/01/1982 Ninh Thuận GIỎI A.000681 YPYA200482
NGUYỄN NGỌC TỐ NHƯ Nữ 04/02/1992 Ninh Thuận GIỎI A.000682 YPYA200483
TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG Nữ 13/07/1989 Ninh Thuận KHÁ A.000683 YPYA200484
LÂM TÂN PHÚ Nam 15/03/1990 Ninh Thuận KHÁ A.000684 YPYA200485
TRẦN THỊ THU SANG Nữ 12/03/1988 Khánh Hòa GIỎI A.000685 YPYA200486
TRẦN THỊ SEN Nữ 10/05/1995 Ninh Thuận KHÁ A.000686 YPYA200487
MAI THỊ HỒNG THẤM Nữ 13/04/1996 Bình Định KHÁ A.000687 YPYA200488
NGUYỄN THỊ KIM THẨM Nữ 07/12/1997 Ninh Thuận KHÁ A.000688 YPYA200489
NGUYỄN DUY THANH Nam 17/11/1997 Ninh Thuận KHÁ A.000689 YPYA200490
LƯƠNG NỮ KIM THANH Nữ 21/11/1985 Ninh Thuận KHÁ A.000690 YPYA200491
NGUYỄN THỊ THANH THẢO Nữ 24/12/1995 Ninh Thuận KHÁ A.000691 YPYA200492
PHÔ LẮK MA THÊ Nữ 20/04/1996 Lâm Đồng KHÁ A.000692 YPYA200493
LÊ THỊ BÍCH THI Nữ 25/07/1987 Ninh Thuận KHÁ A.000693 YPYA200494
NGUYỄN THU THỦY Nữ 25/07/1992 Ninh Thuận GIỎI A.000694 YPYA200495
TRẦN THỊ THANH TRUYỀN Nữ 20/07/1978 Ninh Thuận KHÁ A.000695 YPYA200496
HỒ THỊ ÁNH TUYẾT Nữ 15/04/1982 Ninh Thuận XUẤT SẮC A.000696 YPYA200497
TRẦN THỊ BẢO VÂN Nữ 16/04/1974 Ninh Thuận GIỎI A.000697 YPYA200498
NGUYỄN THỊ VÂN Nữ 29/05/1982 Bình Định GIỎI A.000698 YPYA200499
NGUYỄN THỊ MINH AN Nữ 16/10/1972 Ninh Thuận TRUNG BÌNH A.000699 YPYA200500
NGUYỄN NGỌC CẨN Nam 27/10/1973 Nghệ An KHÁ A.000700 YPYA200501
ĐOÀN NGUYỄN BÍCH CHIÊU Nữ 20/05/1980 Ninh Thuận KHÁ A.000701 YPYA200502
PHẠM TRẦN TRÂN CHUNG Nữ 19/02/1985 Ninh Thuận KHÁ A.000702 YPYA200503
NGUYỄN THỊ TUYẾT DÂN Nữ 22/11/1994 Ninh Thuận KHÁ A.000703 YPYA200504
NGUYỄN THỊ KHÁNH ĐANG Nữ 10/01/1994 Ninh Thuận KHÁ A.000704 YPYA200505
NGÔ TÚ ĐÀO Nữ 05/02/1984 Bạc Liêu KHÁ A.000705 YPYA200506
NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP Nữ 24/02/1990 Ninh Thuận KHÁ A.000706 YPYA200507
TRẦN THỊ MINH DUYÊN Nữ 07/08/1980 Nam Định KHÁ A.000707 YPYA200508
VÕ THỊ PHƯƠNG HẠNH Nữ 14/10/1986 Ninh Thuận KHÁ A.000708 YPYA200509
VÕ THỊ MỸ HẠNH Nữ 23/06/1978 Lâm Đồng GIỎI A.000709 YPYA200510
NGUYỄN VĂN KHÁNH Nam 03/07/1978 Hà Bắc KHÁ A.000710 YPYA200511
NGUYỄN THỊ HUỲNH LINH Nữ 16/08/1983 Ninh Thuận KHÁ A.000711 YPYA200512
LÊ THỊ NAM Nữ 22/12/1981 Thanh Hóa KHÁ A.000712 YPYA200513
NGUYỄN THỊ NGỌC NGA Nữ 01/02/1989 Ninh Thuận GIỎI A.000713 YPYA200514
NGUYỄN THỊ MỸ NGÀ Nữ 13/03/1993 Ninh Thuận KHÁ A.000714 YPYA200515
NGUYỄN KIM NGUYÊN Nữ 28/01/1983 Ninh Thuận KHÁ A.000715 YPYA200516
NGUYỄN THỊ NHỊ Nữ 02/05/1973 Ninh Thuận KHÁ A.000716 YPYA200517
NGUYỄN THỊ HỒNG NHƯ Nữ 13/06/1994 Ninh Thuận KHÁ A.000717 YPYA200518
NGUYỄN ĐAN PHƯỢNG Nữ 05/06/1994 Ninh Thuận KHÁ A.000718 YPYA200519
HUỲNH THỊ BÍCH PHƯỢNG Nữ 13/04/1990 Lâm Đồng KHÁ A.000719 YPYA200520
LƯU THỊ HOÀNG THƯ Nữ 16/06/1994 Ninh Thuận KHÁ A.000720 YPYA200521
LÊ THỊ BÍCH THỦY Nữ 09/11/1991 Ninh Thuận GIỎI A.000721 YPYA200522
HOÀNG THỊ THU THỦY Nữ 12/10/1985 Bắc Giang KHÁ A.000722 YPYA200523
LÊ THỊ THANH THỦY Nữ 24/10/1966 Cần Thơ KHÁ A.000723 YPYA200524
HỒ THỊ KIM TIỀN Nữ 20/11/1995 Ninh Thuận KHÁ A.000724 YPYA200525
PHAN LỆ HỒNG TRÂM Nữ 10/08/1991 Ninh Thuận GIỎI A.000725 YPYA200526
NGUYỄN MAI ANH TRÂM Nữ 15/07/1980 Ninh Thuận KHÁ A.000726 YPYA200527
NGUYỄN THỊ LOAN TRANG Nữ 25/07/1986 Ninh Thuận KHÁ A.000727 YPYA200528
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG Nữ 24/06/1970 Ninh Thuận KHÁ A.000728 YPYA200529
TRẦN ĐẶNG BẢO TRÚC Nữ 27/11/1986 Ninh Thuận KHÁ A.000729 YPYA200530
VÕ THỊ LỆ TRUNG Nữ 27/07/1993 Ninh Thuận KHÁ A.000730 YPYA200531
HUỲNH THỊ HỒNG VÂN Nữ 05/05/1981 Ninh Thuận KHÁ A.000731 YPYA200532
NGUYỄN THỊ VÀNG Nữ 12/05/1971 Ninh Thuận KHÁ A.000732 YPYA200533
NGUYỄN THỊ BẠCH VIÊN Nữ 01/03/1992 Ninh Thuận KHÁ A.000733 YPYA200534
TRẦN THỊ TƯỜNG VY Nữ 08/01/1982 Ninh Thuận KHÁ A.000734 YPYA200535
NGUYỄN THỊ NGỌC VY Nữ 24/12/1974 Ninh Thuận GIỎI A.000735 YPYA200536

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây