Chức năng - nhiệm vụ Phòng Kế hoạch - Tài chính

Thứ ba - 20/06/2017 16:46
Chức năng - nhiệm vụ: Phòng Kế hoạch - Tài chính
Chức năng - nhiệm vụ  Phòng Kế hoạch - Tài chính

Chức năng - nhiệm vụ

Phòng Kế hoạch - Tài chính

I.    Chức năng:

Phòng Kế hoạch - Tài chính có chức năng tham mưu, giúp cho Hiệu trưởng thực hiện công tác lập kế hoạch tài chính, quản lý tài chính của nhà trường.

Tổ chức thực hiện và đề xuất các quy chế, quy định quản lý các nguồn tài chính.

Giám sát việc sử dụng tài chính, thanh quyết toán theo đúng chế độ, thể lệ quản lý tài chính cho có hiệu quả nhất.

Thực hiện công tác kế toán, thống kê theo quy định hiện hành của nhà nước.

II. Nhiệm vụ:

1. Công tác lập kế hoạch ngân sách và quản lý nguồn kinh phí

a.   Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm, ngắn hạn và dài hạn của trường.

b.   Căn cứ vào chỉ tiêu, kế hoạch trên các mặt hoạt động của Trường, căn cứ vào các chế độ chính sách tài chính liên quan, giúp Hiệu trưởng xây dựng và bảo vệ ngân sách, các kế hoạch đột xuất về ngân sách cho đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ bản.

c.    Giúp Hiệu trưởng quản lý tốt các nguồn kinh phí của Trường; thực hiện đúng, đầy đủ, rõ thủ tục, thể lệ tài chính của nhà nước ban hành

d.   Phối hợp với phòng TCHC, phòng đào tạo - KHCN - HTQT, phòng khảo thí - kiểm định chất lượng giáo dục, phòng công tác chính trị HSSV để thực hiện tốt học phí, học bổng và các khoản thu, chi khác phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường.

e.    Tổ chức hệ thống sổ sách và bộ máy kế toán thống nhất, chỉ đạo công tác kế toán theo đúng pháp lệnh kế toán, thống kê và luật ngân sách nhà nước.

2.     Công tác thanh, quyết toán và giám sát thu chi tài chính

a.   Tổ chức quản lý các nguồn vốn theo luật ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành. Lập dự toán thu, chi các nguồn tài chính: Ngân sách nhà nước cấp, học phí, kinh phí hợp đồng đào tạo, hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, lệ phí tuyển sinh và các khoản thu khác.

b.   Kiểm tra, giám sát và thực hiện các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu nộp,  mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản và nguồn hình thành tài sản, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản.

c.    Quản lý thu, chi và thực hiện công tác hạch toán kế toán theo đúng quy định. Quyết toán các nguồn kinh phí, lập và nộp báo cáo tài chính đúng thời hạn.

d.   Thực hiện việc chi trả tiền lương, tiền công và các chế độ khác cho công chức, viên chức, người lao động; chi trả học bỗng, các khoản phụ cấp cho sinh viên theo đúng quy định hiện hành; nộp và quyết toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn.

e.    Tổ chức theo dõi thống kê và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định; đại diện cho người nhận thu nhập quyết toán với cơ quan thuế nhà nước.

f.     Phối hợp với các phòng thực hiện công tác kiểm kê tài sản, trang thiết bị theo quy định của nhà nước.

g.   Bảo quản, lưu trữ các chứng từ, hoá đơn, sổ sách tài liệu có liên quan đến công tác tài chính kế toán theo quy định của nhà nước.

h.   Thực hiện công tác thống kê, báo cáo thuộc nhiệm vụ được phân công theo yêu cầu của Trường và các cơ quan chức năng.

i.     Cùng với phòng TCHC tiếp nhận các công trình mới hoàn thành để hạch toán vào tài sản cố định của trường trước khi đưa vào sử dụng; tổ chức các hội đồng thanh lý máy móc, thiết bị, vật tư đã hư hỏng không sử dụng nữa.

j.     Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây