Cao Đẳng Y Tế Phú Yên

https://ypy.edu.vn


Đơn miễn học, miên thi

Đơn miễn học, miên thi
Đơn miễn học, miên thi
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
 
ĐƠN MIỄN HỌC, MIỄN THI
 
Kính gửi:        - BGH Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên;
                            - Phòng Đào tạo và Khoa học Công nghệ.
 
Tên tôi (chữ in hoa):………………………………………… Sinh ngày:.......................................
Mã số học sinh: ……………………Lớp……………………..Khóa học........................................
Ngành học…………………………..Khoa:…………………..Số ĐT:...........................................
Nay tôi làm đơn này xin được miễn học (các) học phần chung và chuyển điểm của (các) học phần đã học sau vào chương trình đào tạo tôi đang theo học tại trường Cao đẳng Y tế Phú Yên:
TT Tên học phần Số ĐVHT
(TC)
ĐTB TT Tên học phần Số ĐVHT
(TC)
ĐTB
1       12      
2       13      
3       14      
4       15      
5       16      
6       17      
7       18      
8       19      
9       20      
10       21      
11       22      
 
Tín chỉ
Niên chế
Lý do: tôi đã học các môn trên tại trường……………………………............................................. Đào tạo theo:
Chuyên ngành:…………………………………………….Khóa học..............................................
Hoặc lý do khác:................................................................................................................................
Kèm theo đơn là bảng điểm của các môn đã học, bằng cấp, chứng chỉ, hoặc giấy tờ chứng thực,… (tất cả photo công chứng)
Tôi xin chân thành cảm ơn!
TP. Tuy Hòa, ngày….tháng… năm 20…
 
                                                                                                                                    NGƯỜI VIẾT ĐƠN
 
XÉT DUYỆT CỦA PHÒNG ĐT-KHCN
………………………………………………….                                             .
………………………………………………………                                                    ………………………….
        TP.Tuy Hòa, ngày….tháng… năm 20…                                                    
                        TRƯỞNG PHÒNG                                                                
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây